Interpretul – o imagine cu contururi imprecise

Ce este un interpret ? Cine este interpretul ? Sunt întrebări la care un organizator de evenimente grăbit ar răspunde : ”Vedeta spectacolului pe care îl organizez, firește !” Și s-ar gândi cu mândrie la cântăreții, instrumentiștii sau actorii pe care îi va aduce pe scenă.

De multe ori se întâmplă ca interpretul de conferință, o dată sosit la locul evenimentului, să își anunțe prezența și să fie trimis în grabă să se schimbe în vestiarul dansatorilor.

Dacă ar fi să-i dăm interpretului un alt nume, cel de ”translator”, o altă cutie a Pandorei, plină de confuzii s-ar deschide. ”De ce să avem până la urmă nevoie de translator ? Ce să facă el ? Să traducă ? Lasă ca am eu o domnișoară secretară absolventă de Litere, care știe vreo trei limbi. Se ocupă ea.” Iată cam ce ar putea spune rapid gazda unui eveniment, prea copleșită de complexitatea organizării ca să se aplece prea mult asupra acestui detaliu nesemnificativ : a facilita transmiterea limpede a informațiilor pentru toți participanții prin asigurarea interpretării.

Cine este până la urmă interpretul de conferință ?

Acum că am încercat să ilustrăm ceea ce nueste un interpret de conferință, ar trebui poată să definim cu claritate ceea ce esteel, ce faceun interpret și în ce condiții.

Pentru a defini un interpret de conferință este important să ne aplecăm nu atât asupra faptului că acest specialist este numit un interpret sau că instrumentul lui de lucru sunt limbile străine. Am văzut că aceste două criterii de definiție sunt de natură să inducă în eroare. Credem că de fapt noțiunea de ”conferință” este esențială. De ce ? Pentru că ea trimite la domeniul de expertiză pe care un interpret trebuie să îl stăpânească, la întreaga cercetare documentară aprofundată pe care o presupune pregătirea pentru o conferință. Așadar putem spune că un interpret de conferință este un specialist lingvist, cunoscător a cel puțin două limbi străine care transpune oral (translatează sau traduce) un conținut specializat din limba străină în limba maternă în timp real, prin comunicare imediată.

Ce face un interpret?

Dacă am încercat până acum să subliniem faptul că interpretul de conferință este un specialist al comunicării, este important de știut faptul că aspectele activității sale sunt definitorii în egală măsură.

Spuneam că un interpret de conferință transpune conținut specializat dintr-o limbă în alta, din limba sursă în limba țintă. Acest fapt presupune înțelegerea acestui conținut specializat, deci o etapă de pregătire documentară într-un domeniu de expertiză, fie el medical, juridic, tehnologic, lingvistic, artistic, istoric, sociologic, administrativ etc. În urma parcurgerii acestei etape rezultă alcătuirea unui glosar multilingv care să reflecte vocabularul de specialitate pe care interpretul trebuie să îl stăpânească înainte de conferință. A stăpâni bine domeniul de expertiză înainte de conferință asigură viteza de reacție la tot ce este nou din cadrul conferinței, asigură o înțelegere rapidă a conținuturilor vehiculate în timpul conferinței.

A transpune conținutul specializat dintr-o limbă în alta presupune o etapă de ascultare activă în timpul cărei interpretul înțelege conținutul vehiculat în limba sursă. Aproape simultan intelectul interpretului este implicat în dezgolirea conținutului noțional de cuvintele din limba sursă în care acest conținut a fost exprimat. Este etapa deverbalizării. Aproape simultan cu aceste două etape are loc și etapa reformulării în limba țintă a conținutului și a redării acestuia in limba țintă. Deci în timpul interpretării, creierul interpretului este angajat în cel puțin trei procese simultane.

Iar această simultaneitate a proceselor de interpretare, precum și viteza lor este specifică muncii unui interpret. Un interpret trebuie să susțină o viteză de procesare de 150 de cuvinte pe minut[1]. La această viteză, pentru a menține la vârf calitatea muncii sale, un interpret nu trebuie să aibă intervenții mai lungi de 20 de minute. După 20 de minute el predă ștafeta colegului de cabină, de unde se vede cât de importantă este munca în echipă, rodajul, prezența activă, capacitatea de reacție, onestitatea atitudinii care ne ajută să recunoaștem că suntem cu toții supus greșelii, mai ales într-un mediu atât de stresant de lucru. Gradul de stres și de activare a proceselor neuronale situează activitatea interpretului pe locul 3 în lume, după cea a neurochirurgilor și a controlorilor de trafic aerian.

Condițiile de lucru pentru interpretarea de conferință

Care ar fi condițiile tehnice pentru efectuarea ideală a unei astfel de activități atât de exigente, de o mare precizie și complexitate?

Date fiind complexitatea si gradul de stres inerente acestei activități, cheia reușitei ei presupune munca susținută în echipă. Este vorba în primul rând de echipa de interpreți de conferință. Un interpret de conferință depinde întru totul nu numai de competența sa, ci și de cea a colegului său. De multe ori echipele se formează aleator, interpreții în cele mai multe cazuri nu au privilegiul de a lucra cu cineva cunoscut. Se cere de la ei, așadar, o mare putere de adaptare și o mare deschidere.

Condițiile tehnice de sonorizare a sălii, dar și a cabinelor sunt capitale. Ele trebuie verificate de către echipa tehnică împreună cu interpreții înaintea conferinței. O sonorizare de proastă calitate sau deteriorată pe parcurs face inutilă munca atât de dificilă a interpretului de conferință și duce la pierderea mesajului și deservirea clientului final căruia mesajul i se adresează.

Comunicarea cu clientul final este de asemenea crucială. A cunoaște din vreme numele oratorilor din cadrul evenimentului, agenda evenimentului, materialele care vor fi expuse la conferință ajută la pregătirea temeinică a conferinței și la asigurarea calității. Până la urmă toate aceste elemente care contribuie la calitatea manifestării se reflectă în satisfacția finală a clientului, în faptul că acesta nu a fost incomodat de bariera lingvistică și că s-a manifestat printr-o prezență activă, printr-o contribuție vie la dezbateri. Interpretul de conferință care dă măsura deplină a competențelor sale în condiții organizatorice ideale îi ajută pe toțiparticipanții la conferință să se situeze pe picior de egalitate, să facă schimb de cunoștințe și experiențe ca și când cu toții are vorbi aceeași limbă și anume limbajul de specialitate, indiferent de limba maternă care vehiculează conceptele acestui limbaj.

Agențiile de traducere și interpretariat care  mediază comunicarea între interpretul de conferință și clientul final sau organizatorul evenimentului au așadar o importanță fundamentală pentru colaborarea cu interpretul. Întrucât ele sunt cele care coordonează transmiterea informațiilor amintite, s-ar putea spune că ele sunt cel mai important partener al interpretului, după colegul său de cabină. Agenții, precum Corola Traduceri, care să fie conștiente de toate aspectele muncii unui interpret, nevoia de informații, încadrarea în timp, asigurarea unui cadru legal, asigurarea condițiilor tehnice, furnizarea ajutorului în situații de urgență sunt un etalon pentru felul în care ar trebui să funcționeze colaborarea pe piața interpretării și a organizării de evenimente. Pentru această agenție calitatea este o normalitate și un standard care, mereu respectat, face din orice conferință un succes și un prilej de bucurie.

Concluzie: bucuriile interpretării

În concluzie, după expunerea complexității atât de ridicate a interpretariatului și a dificultăților la care acesta îl expune pe interpret, de ce am vrea să fim interpreți? De ce să mai recurgem la interpreți?

Pentru că într-o lume a vitezei crescânde, a tehnologiilor care evoluează din ce în ce mai rapid, a volumului global de informații care se dublează la fiecare trei luni, este nevoie de acești cărăuși ai sensului care să facă din schimbul de informații o experiență umană, o minunată aventură.

[1]Pentru mai multe detalii privind constrângerile temporale, precum și simultaneitatea proceselor interpretării, cf. http://aiic.net/p/4002, accesat în 8 martie 2018.

Patricia Comănescu este Interpret și Traducător autorizat Limbile Engleză și Franceză

Corola Traduceri