Sună la 0743 995680

INTERPRETARIAT

Interpretariat Cluj Napoca şi Suceava - Traduceri Interpretariat Cluj şi Suceava

Interpretariatul reprezintă cea mai frecventă formă de traduceri orale, drept pentru care interpreţii noştri au o vastă experienţă în acest domeniu.

Interpretariat Consecutiv - Traduceri Orale Cluj şi Suceava

Această formă de traducere orala se foloseşte în cazurile în care traducerea este furnizată unui număr restrâns de interlocutori, astfel încât interpretul li se poate adresa în mod direct, fără a fi necesară utilizarea unor echipamente tehnice speciale. În practică, această formă de interpretariat poate fi utilizată în întâlniri de business, negocieri, asistenţă în tribunal (depoziţii martori, audiere părţi litigante, etc.), asistenţă la notar în vederea întocmirii de acte.

Interpretariat Simultan - Servicii Interpretariat Cluj şi Suceava

Interpretariatul simultan reprezintă o formă de traducere orala Cluj şi Suceava ce se foloseşte în cazurile în care traducerea este furnizată unui număr mare de interlocutori, astfel încât interpretul nu li se poate adresa în mod direct, decât prin utilizarea unor echipamente tehnice speciale.
Spre deosebire de interpretariatul consecutiv, în cazul interpretariatul simultan vorbitorul nu se opreşte pentru a-i permite interpretului să traducă, ci interpretul traduce încontinuu folosind echipamentele tehnice de care dispune.
În practică, această formă de interpretariat poate fi utilizată în cazul conferinţelor, cursurilor, prezentărilor cu număr mare de participanţi.

Costul pentru servicii interpretariat Cluj şi Suceava se stabileşte după o discuţie prealabilă cu clientul, pentru fiecare limbă în parte şi în funcţie de tema discuţiei.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi folosind datele de la Contact.