Sună la 0743 995680

GARANŢII

* corolatraduceri.ro garantează calitatea serviciilor oferite, prin utilizarea dicţionarelor de specialitate, a resurselor de documentare acreditate, precum şi prin revizuirea materialelor traduse.

* corolatraduceri.ro garantează respectarea termenelor de predare şi a condiţiilor de plată stabilite în momentul preluării comenzii.

* în cazul în care în mod justificat nu sunteţi mulţumiţi de calitatea serviciilor, corolatraduceri.ro garanteaza soluţionarea problemelor, suportând costurile în acest sens, precum şi, după caz, restituirea sumelor achitate (ex. situaţiile în care clientul renunţă definitiv la serviciul dovedit nesatisfăcător).

* corolatraduceri.ro garantează discreţie în ceea ce priveşte utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.